Previous Oxbow Lake, Grand Teton National Park Next

Oxbow Lake, Grand Teton National Park